Phó Thống đốc tỉnh Hà Bắc và Thị trưởng thành phố Baoding đã tham dự lễ ký kết ngày 15 tháng 10 năm 2015.

October 22, 2015

tin tức mới nhất của công ty về Phó Thống đốc tỉnh Hà Bắc và Thị trưởng thành phố Baoding đã tham dự lễ ký kết ngày 15 tháng 10 năm 2015.
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mrs. ChengLihong
Tel : 86-10-63818120
Fax : 86-10-51112989
Ký tự còn lại(20/3000)